Generelle leveringsvilkår

Last ned våre leveringsvilkår her

Bensin 95 og 98

Bruk:

Bensin 95 kan benyttes i praktisk talt alle bensinmotorer som kan kjøre på bensin med oktan 95 og maks. 10 % etanol. 

Bensin 98 er spesielt godt egnet for motorer som er spesifisert for et oktantall på minimum 98 RON. Den vil også fungere utmerket i alle bensinmotorer som har anbefalt oktantall på minimum 95 RON eller lavere.

Kvalitet:

Bensin møter norsk bransjestandard for blyfri bensin, den europeiske kvalitetsnormen EN 228: 1999 samt EU-direktiv EU 98/70/EC.

Farget anleggsdiesel - Farget marine diesel

Bruk:

Anleggsdiesel benyttes som drivstoff i maskiner og stasjonære anlegg som kan benytte farget diesel (avgiftsfri diesel). Produktet kan også benyttes i dieseldrevne fritidsbåter og mindre yrkesbåter.

Kvalitet:

Auto Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt norsk bransjestandard for diesel, NS-EN 590

Blank diesel - Auto Diesel Olje (ADO)

Bruk:

Autodiesel-blank kan anvendes i alle dieselkjøretøy, inkludert personbiler, varebiler, lastebiler og busser. Auto Diesel Olje (ADO) er en diesel med gode bruksegenskaper. Den møter alle generelle krav satt for bruk av autodiesel. 

Kvalitet:

Auto Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt norsk bransjestandard for diesel, NS-EN 590

MGO (Marine gassolje)

Anvendelse:

Marine Gassolje benyttes som drivstoff i skipsdieselmotorer.

Kvalitet:

Produktet møter ISO 8217:2017 DMA og Norsk Bransjestandard for Marine gassolje. Marine gassolje er ikke tilsatt FAME

HVO

Bruk:

HVO er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer, og er i henhold til standard for parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling

Fornybar diesel HVO benyttes som drivstoff i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for standarden NS-EN15940

Kvalitet

Produktegenskaper i henhold til Norsk Europeisk Standard NS-EN 15940