Generelle leveringsvilkår

Last ned våre leveringsvilkår her

Anleggsdiesel - Farget

(AVGIFTSFRI) 

PRODUKTBESKRIVELSE 

Anleggsdiesel er en diesel med gode bruksegenskaper. Den møter alle generelle krav satt for bruk av anleggsdiesel. 

BRUKSOMRÅDER 

Anleggsdiesel er velegnet til bruk i alle typer hurtiggående dieselmotorer. Produktet skal kun brukes under de forhold som er fastsatt av myndighetene i henhold til Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff. 

KVALITET 

Anleggsdiesel møter alle kravene satt i den norske bransjestandard for farget diesel (anleggsdiesel). Produktet har gode kuldeegenskaper.

Last ned sikkerhetsdatablad (pdf)Auto Diesel Olje (ADO) 

PRODUKTBESKRIVELSE 

Esso Auto Diesel Olje (ADO) er en diesel med gode bruksegenskaper. Den møter alle generelle krav satt for bruk av autodiesel. 

BRUKSOMRÅDER 

Esso Auto Diesel Olje er velegnet til bruk i alle typer hurtiggående dieselmotorer. 

KVALITET 

Esso Auto Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt norsk bransjestandard for autodiesel. Vinterstid møter denne ADO den europeiske standard EN 590:199 Arktisk Grad 2. Dette er en vinterdiesel som opprettholder blant annet gode tenningsegenskaper (cetanindex/tall) ved lave temperaturer. Produktet inneholder opp til 7 prosent bio-drivstoff.

Last ned sikkerhetsdatablad (pdf)Blyfri 95 bensin 

BRUKSOMRÅDER 

Esso Blyfri 95 bensin kan benyttes i praktisk talt alle bensin-motorer (2-T og 4-Takt). Enkelte eldre motorer krever imidlertid en bly-erstatningskomponent for å opprettholde levetiden på ventilsetene. Hvilken kvalitet som skal benyttes er angitt i kjøretøyets instruksjonsbok. Det er viktig å følge de anvisninger som gis. Bruk av bensin med høyere oktantall enn foreskrevet vil ikke gi bedre ytelse. Produktene vil ha høyere damptrykk om vinteren for å sikre rask og effektiv start av motoren. 

KVALITET 

Esso Blyfri 95 bensin møter norsk bransjestandard for blyfri bensin, den europeiske kvalitetsnormen EN 228 : 1999 samt EU-direktiv EU 98/70/EC.

Last ned sikkerhetsdatablad (pdf)