Fyringsolje 

PRODUKTBESKRIVELSE 

Fyringsolje Nr. 1 er en lett fyringsolje med gode forbrenningsegenskaper.

BRUKSOMRÅDER 

Velegnet til bruk i anlegg konstruert for bruk av lett fyringsolje. 

KVALITET

Møter kravene satt i norsk bransjestandard for lett fyringsolje, samt kravene satt til svovelinnhold.

Last ned sikkerhetsdatablad (pdf)

Villa Parafin 

PRODUKTBESKRIVELSE 

Villa Parafin er en parafin velegnet til oppvarmingsformål. Produktet er grønnfarget. 

BRUKSOMRÅDER 

Villa Parafin kan benyttes i alle typer veke- og pottebrennere. Til belysningsformål gir ikke produktet høy nok flamme før soting. Dette krever en nøye justering av veken i parafinlamper for å unngå soting, slik at lampeparafin anbefales. Røkpunkt (Smoke point) angir høyde på flammen den vil sote. 

KVALITET 

Villa Parafin møter norsk bransjestandard for fyringsparafin.

Last ned sikkerhetsdatablad (pdf)

ESSO lavsvovel gassolje (LSGO)

ESSO lavsvovel gassolje er en gassolje med gode tennings- og forbrenningsegenskaper, og med kuldeegenskaper tilpasset sommer -og vinterklimaet i Norge. Produktet har et lavt svovelinnhold, og smøreegenskapene er gode. LSGO er velegnet til bruk i marine hurtiggående og "medium speed" dieselmotorer. 

ESSO marine gassolje (MGO) 

ESSO marine gassolje er en gassolje med gode tennegenskaper velegnet til bruk i marine hurtiggående og "medium speed" dieselmotorer.